Forsikring – første skritt mot voksenlivet

Det er mye snakk på sosiale medier om ‘adulting’, å være god til å være voksen og å gjøre det man omtaler som voksenting. Det skjer noe når vi er i 20-årene, hvor vi plutselig får mer ansvar enn vi har hatt som barn og ungdom. Da er forsikring noe av det første du skal … Les mer

Hvilke forsikringer trenger en?

Forsikring

Poenget med en forsikring er å eliminere økonomiske risikoer i hverdagen ved å betale litt hver måned, og man kan dermed slippe å bekymre seg for hvordan man skal klare seg i situasjoner som ellers ville ført til økonomisk ruin. Spørsmålet er selvfølgelig hvilke forsikringer trenger en? Det er jo åpenbart noen som er viktigere … Les mer